Sıkça Sorulan Sorular

1. Projeye kimler katılabilir?

Projeye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda aktif olarak görev yapan kadrolu sosyal bilgiler öğretmenleri katılabilir.

2. Projeye kaç öğretmen katılacaktır?

Projeye 24 sosyal bilgiler öğretmeni katılacaktır.

3. Projeye İstanbul dışından katılım sağlanmakta mıdır?

Projeye İstanbul dışında görev yapan öğretmenlerin de katılımı sağlanacaktır.

4. Proje konaklamalı mıdır?

Projede konaklamalıdır. Konaklama ile ilgili katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

5. Proje ücretli midir?

Projede eğitmen, materyal, konaklama, yemek vb. ücretler TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır.

Katılımcılardan İstanbul’a geliş ve dönüş biletlerini ve PCR testi ücretlerini karşılamaları talep edilecektir.

6. Proje kaç gün sürecektir?

7. Projeye devam zorunlu mudur?

Projeye devam zorunludur. Hastalık raporu dışında geçerli mazeret kabul edilmemektedir.

8. Projeye kabul edilen öğretmen devam etmezse yaptırımı nedir?

Projeye kabul edilen ve geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan öğretmenlerin, devam etmediği günler için proje bütçesinden peşinen ödenen yemek, konaklama, etkinlik malzemeleri vs. gibi ücretler kendisinden tahsil edilecektir.

9. Projede gerekli güvelik ve sağlık tedbirleri alınmış mıdır?

Projede her türlü güvenlik ve sağlık tedbiri sağlık ekipleri tarafından alınmıştır.

10. Projeye katılan öğretmenler okullarından görevli izinli sayılacak mıdır?

Proje kapsamında öğretmenlerin görevli izinli sayılmaları sağlanacaktır.