Hakkında

Projemiz Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin geliştirilerek günümüzde eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiyi Sosyal Bilgiler eğitimi ile bağdaştırmalarını, öğrencilerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamalarını sağlamayı amaçlamıştır.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projemizin ilki 2018 yılında Dr. Yakup AYAYDIN’ın yürütücülüğünde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmiştir.  Projemizin ilkine 14 farklı ilden 24 sosyal bilgiler öğretmeni katılım sağlamıştır.

Projemizin ikincisi de Dr. Yakup AYAYDIN’ın yürütücülüğünde Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.