Etkinlikler

 • Grup Arkadaşlarımı Dramayla Tanıyorum
 • Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi nedir?   
 • Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Öğretim Tasarımı          
 • Sosyal Bilgilerde Etkili Sunum Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alan-İçerik Bilgisinin Akademik Çalışmalar Bağlamında Geliştirilmesi       
 • Sosyal Bilgilerde Teknoloji Destekli Kavram ve Zihin Haritaları Uygulamaları
 •  Teknoloji Destekli Sınıf Yönetimi Uygulamaları
 • Sosyal Bilgilerde Öğrenci Merkezli Yöntem ve Teknik Uygulamaları         
 • Sosyal Bilgilerde Çoklu Ortam Öğrenme Ortamları ve Etkileşimli Video Tasarımı
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Destekli Değerlendirme Araçları        
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları       
 • Sosyal Bilgilerde Kodlama Uygulamaları   
 • Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Uygulamaları          
 • Görsel Ders İçeriği Olarak Dijital Diyaloglar-Hikâyeler Hazırlama 
 • Sosyal Bilgilerde Etkili Grafik Tasarım Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar         
 • Öğretim Materyali Olarak Kısa Film Çekim Tekniklerinin Sosyal Bilgilerde Uygulanması
 • Sosyal Bilgilerde Oyunlaştırma Uygulamaları         
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Uzaktan Eğitim Uygulamaları